titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
80

Pripomienka:
Dobrý deň,

chcem Vás touto cestou požiadať o prerušenie výstavby oplotenia detského ihriska na ulici J. Kronera a to z nasledovného dôvodu. Ten kto ihrisko projektoval asi moc nefandí športu, pretože aby sa stavalo oplotenie bezprostredne za basketbalový kôš, je buď úmysel aby mali deti a dospelí viac pohybu (behať okolo plota pre odskočenú loptu) alebo je tu dohoda s dodávateľom oplotenia na pravidelných dodávkach nového plota, keďže sa predpokladá časté poškodzovanie oplotenia (diery v plote). So zdravým sedliackym rozumom to však nemá nič spoločné. Buď nech sa oplotí časť s detskými preliezkami a ihrisko ostane voľné, alebo nech sa adekvátne rozšíri hranica oplotenia.
Ďakujeme za pochopenie a veríme v nápravu skôr ako sa oplotenie dobuduje.
S pozdravom
Peter Tonka

Popis plnenia:
Vybudovanie a oplotenie detského ihriska na Krónerovej ulici bolo vykonané na podnet občanov mestskej časti Ĺadoveň. S týmto zámerom sa stotožnil i výbor mestskej časti Ľadoveň, pričom financovanie uvedenej akcie bolo zabezpečené z prostriedkov, ktorými disponuje VMČ Ľadoveň. Pri rozmiestnení jednotlivých prvkov detského mobiliáru ako i ostatných náležitostí /oplotenie, smetné koše, lavičky ap./ mestský úrad úzko spolupracoval s poslancami za danú mestskú časť, pričom je potrebné zobrať do úvahy i ekonomickú náročnosť každej požiadavky.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky