titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
77

Pripomienka:
Dobrý deň, pán primátor. Na fotografiu v článku NA AKTIVAČNÉ PRÁCE...v MY/TURČIANSKE NOVINY č.8 som v marci(apríli) 2010 kritizovala obsadenie miesta- scanovanie dokumentov na "úrade" vyučenou kuchárkou. Príspevok nebol zverejnený.
Z informácie tejto stránky, administratívne spracovanie pripomienok má na starosti Váš splnomocnenec pre etiku.
Pýtam sa, je etické túto kritiku nezverejniť?
Môj príspevok zverejnený nebol, nebola reakcia prostredníctvom e-mail-u, hoci vo formulári v časti "e - mail" tento údaj uvádzam.
V systéme on-line pod http://aktualne.centrum.sk/... je informácia: "Príspevky do diskusie sa musia týkať témy. Vulgárne príspevky a príspevky, ktoré nemajú nič spoločného s témou, budú vymazané." Aj napriek tejto informácii tieto príspevky zostávajú zverejnené v osobitnom zozname.
Transparentné mesto s tým neuvažuje?

Popis plnenia:
Dôvodom nezverejnenia Vášho príspevku boli pravdepodobne technické problémy, za čo sa Vám ospravedlňujeme. Váš príspevok nám nebol doručený. Ak máte stále záujem, prosíme o preposlanie. Ďakujeme.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky