titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
76

Pripomienka:
ja som s etického kodexu nezistil aký má primátor plat s odmenami, ako aj jeho hovorca.
O napísať ho sem je taký problém ?


Popis plnenia:
Súčasťou ZÁSAD ODMEŇOVANIA VOLENÝCH PREDSTAVITEĽOV MESTA je aj vyčíslenie platu primátora. Tieto zásady sú, ako už bolo spomenuté, zverejnené v sekcii Etika volených predstaviteľov. Keďže hovorca mesta Martin nie je volená funkcia, jeho plat nie je zverejniteľný.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky