titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
74

Pripomienka:
Vážený pán primátor,
zdá sa mi že počet pripomienok v poslednej dobe utešene narastá a ich vybavovanie značne stagnuje. Aký máte problém napríklad s pripomienkami č. 31 a 59 týkajúcimi sa zverejnenia poriadku odmeňovania primátora a poslancov, ktoré ste neboli schopní vybaviť od 31.3.2010 resp. od 21.5.2010. Nie je pre mňa problémom vyžiadať si od Vás uvedený dokument v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, na ktorí by ste mi boli povinní odpovedať v zákonom stanovenej lehote, ale neurobím to, lebo sa mi jedná o zverejnenie informácie pre všetkých občanov Martina, nielen pre mňa. Projekt "transparentné mesto" musí podľa môjho názoru fungovať automaticky pri zverejňovaní podobných informácií. Ospravedlňujem sa za tvrdšie slová pán primátor, ale divadelnú hru "Transparentné mesto" si hrajte o pár sto metrov ďalej - odkiaľ ste prišiel; alebo reagujte na podnety flexibilnejšie.

Popis plnenia:
Zásady odmeňovania volených predstaviteľov mesta sú zverejnené na oficiálnej stránke mesta Martin www.transparentnemesto.sk v sekcii "etika predstaviteľov" a takto dostupné pre každého občana.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky