titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
73

Pripomienka:
K Vašej odpovedi na moje č.73:
Pripomienka Ing.Rumana nie je zverejnená,
pod č.58 je: Podľa Etického kódexu.... na ktorú som nereagovala.

Popis plnenia:
Poďakovanie je zverejnené pod č. 59.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky