titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
72

Pripomienka:
Dnes pod číslom v evidencii:
59
Ďakovala som za informáciu Ing.Rumana vtedy pod číslom v evidencii: 58, dnes tam vôbec nie je!Popis plnenia:
Vaše poďakovanie Ing. Rumanovi je zverejnené.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky