titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
70

Pripomienka:
Ako obyvateľ Záturčia, všimol som si minulý rok, že sa likvidovali staré zničené detské ihriská, ktoré nezodpovedali žiadnej norme, či už z hľadiska bezpečnosti alebo hygieny. Mám preto dotaz prečo sa s tým prestalo. Konkrétne na Ulici A Stodolu na konci Záturčia pri OMV sa v strede štvorca stále nachádza rozbité pieskovisko plné psích výkalov a moču a zdemolované betónové preliezky a lavičky. Chodia tam malé deti. Vznik úrazu prípadne zavlečenia infekcií je len otázka času. Je možné niečo s tým urobiť? a dotiahnuť to s čím sa minulý rok začalo?

Popis plnenia:
Likvidácia opotrebovaných a nefunkčných detských pieskovísk a ich vybavenia sa v minulom období vykonávala na požiadanie vedenia výboru mestskej časti Záturčie, ktoré likvidáciu z im prideleného rozpočtu aj financovalo. Bolo by potrebné presnejšie špecifikovať lokalitu o ktorú Vám ide, lebo podľa Vášho opisu nie je možné posúdiť o ktoré pieskovisko sa konkrétne jedná. Pri OMV neevidujeme doposiaľ žiadne detské pieskovisko. Snáď asi máte na mysli vnútroblok Rovnianka a Ondrejova. Kvôli efektívnemu a urýchlenému vybaveniu Vašej žiadosti Vám odporúčame obrátiť sa priamo na výbor mestskej časti Záturčie, ktorý bude Vašu požiadavku posudzovať. Sú to práve výbory mestských častí, ktoré hospodária s financiami určenými na účely napr.opravy a výstavby detských pieskovísk a ihrísk.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky