titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
63

Pripomienka:
popis plnenia k pripomienke č. 50 je prinajmenšom pozoruhodný - prečo investor vyhotovuje fotodokumentáciu o priebehu prác na ich zdokladovanie pre obhajobu dodávateľa ved predsa dôležitéje je či stavba v priebehu záruky nestratila na kvalite za ktorú investor zaplatil

Popis plnenia:
Jednoznačne súhlasíme, že jedným z najpodstatnejších kritérií je zachovávať kvalitu stavby, za ktorú investor zaplatil. V neposlednom rade je to ale aj dodržiavanie platných stavebných noriem, čo môžeme zdokladovať napr. fotodokumentáciou. Je to poistka, vďaka ktorej sa oveľa jednoduchšie uplatňuje prípadná reklamácia.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky