titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
62

Pripomienka:
Dobrý deň,
vcelku mám veľké pochybnosti o transparentnosti tohto mesta. Ako obyvateľka mestskej časti Jahodníky sa každý deň potýkam s minimálne dvoma absolútne rozlišnými problémami. Rada by som našla riešenie na oba, som zvedavá, aké mi predstavitelia transparentného mesta poskytnú riešenie:
1. problém: Pracujem v Žiline. Dochádzam každé ráno vlakom. Problém je v tom, že cesta z Jahodník na stanicu trvá rezkým krokom 20-25 minút za každého počasia. Mňa by zaujímalo, prečo nie je vyriešená doprava MHD aj k staniciam. Pripomínam za dobrú cenu, pretože 60 centov každý deň tam aj späť, je dosť vysoká cena. Vzhľadom k tomu, že nie je vyriešená ani prímestská doprava, ľudia z okolitých obcí sú nútení ráno sa prepravovať ku vlaku autami. A keďže nie je vyriešená MHD pre tieto končiny, týmto spôsobom sa to pokúšam riešiť aj ja. Od istého dátumu je však v priestoroch pravej krajnice pri vlakovej stanici umiestnený zákaz parkovania. Pred stanicou je voľných možno 5 miest, pri značke možno 5. Povedzte mi, kde majú takíto ľudia odkladať svoje autá? Všade, kde je možné čo len trošku parkovať umiestnite buď zákaz, alebo spoplatníte. Vyriešite vôbec niekedy problematiku prepravy osôb k vlakom?
2. problém.:Žijem, ako som spomínala, na sídlisku Jahodníky, Jána Šimka 9. Je to bývalý penzión Neografia, hneď vedľa CBA. Dosť, čo sa tam zbierajú živly a bezdomovci si za predajňou robia svoje úložiská, kedysi dávno sa možno priestor medzi dvoma činžákmi nazýval parkom, kde bolo aj ihrisko a pieskovisko. Momentálne je z toho jedna húšťava stromov. Stromy, ktoré tu boli nasadené sú jasene a javory. Na priestore cca 10x15 m je ich presne 33. Každý jeden má priemer kmeňa nad 30 cm a výšku cca do 4 poschodia nášho činžáka. Tráva medzi nimi nerastie, pretože nemá podmienky a svetlo. Ja ako majiteľka bytu na prvom poschodí, mám absolútne zabránený prienik slnečného svetla do môjho bytu, stromy udržujú vlhkosť a chlad. Keďže prvý rad je cca 5 m od mojich okien, byt je úplne tmavý, svietim temer celý deň. Z tohto dôvodu je úplne nevyhovujúci pre bežný život. Moja dcéra má alergiu na roztoče a bodnutie hmyzom, čo pri prítomnosti rôzneho hmyzu v našom okolí a pri týchto podmienkach nie je problém získať.Je možné túto hustotu stromov zredukovať, resp. skrátiť do prijateľnej výšky ich koruny, alebo v najlepšom prípade tento priestor preriešiť modernizáciou ihriska, pieskoviska s nasadením kríkov, resp. nevysokých stromov? Myslím, že mám právo aspoň na 2 hodiny slnečného svetla denne, takže prosím mesto, aby sa týmto problémom začalo zaoberať. Či je nutné napísať oficiálnu žiadosť? Komu?
Ďakujem za Vaše odpovede, resp. informácie o riešení oboch problémov.

S pozdravom,
Ing. Giertlová


Popis plnenia:
1.To, že linky MHD nie sú vedené okolo železničnej stanice je do značnej miery ovplyvnené polohou a umiestnením železničnej stanice v Martine. Nejde o problematiku týkajúcu sa transparentnosti mesta Martin. Tento problém je do značnej miery substituovaný prímestskou dopravou tým, že jej autobusy zastavujú na území mesta aj na zastávkach MHD a umožňujú cestujúcim dopraviť sa na/zo železničnej stanice, ktorá susedí s autobusovou stanicou. V roku 2006, 2007 boli pokusne vedené linky MAD k železničnej stanici a to hlavne v špičke (ráno a poobede) vzhľadom k podnetom od občanov, že musia prechádzať dlhý úsek, keď sa chceli dostať zo žel. stanice v Martine na autobus smerom do Záturčia, na Stráne, do Priekopa, na Sever. Tieto autobusy odviezli max. 2 až 5 cestujúcich za celé skúšobné obdobie cca 10 pracovných dní. Ak dochádza občan do Žiliny vlakom, je pre neho prijateľnejšie, aby sa prostriedkom MAD odviezol do Vrútok a tam nastúpil na vlak a späť cestoval tým istým spôsobom, pričom do Vrútok sa dostane tiež za 20 - 25 minút. Dopravný podnik a MsÚ sa touto otázkou zaoberajú a je pravdepodobné, že vzniknú nové návrhy trás liniek MHD, ktoré budú smerované tak, aby väčšina požiadaviek cestujúcich bola uspokojená. K tomu, že nie je poriešená prímestská autobusová doprava z obcí – uvedené je v kompetencii VÚC Žilina, odbor dopravy, ktorý schvaľuje linky prímestskej autobusovej dopravy. Z obcí sa však občania môžu dostať k vlaku, pretože všetky autobusy prímestských liniek majú konečnú zastávku na autobusovom nástupišti nachádzajúcom sa pred železničnou stanicou v Martine. Cestovné je možné platiť viacerými spôsobmi – pri viacerých cestách je výhodnejšie zakúpiť si dopravnú kartu, ktorá sa dá použiť ako peňaženka alebo ako mesačný, resp. štvrťročný cestovný lístok. Zároveň je možné kombinovať kartu pre mestskú a prímestskú autobusovú dopravu, bližšie informácie podá SAD Žilina, a.s., dopravný závod v Martine. Dopravná značka bola len obnovená, pretože ju niekto odstránil a je tam z dôvodu, aby autobusy prímestských liniek mali kde vyložiť cestujúcich a v prelukách medzi spojmi odstaviť autobusy. Vzhľadom na územie, v ktorom sa nachádza žel. stanica ako i autobusové nástupište prímestskej autobusovej dopravy, nie je dostatok priestoru na to, aby bolo vytvorené parkovisko s celodenným parkovaním s, resp. bez úhrady s tým, že ráno o 06:00 hod. si tam odstaví vodič auto a odíde s ním o 15:00,resp. o 16:00 hod. alebo ešte neskoršie. K parkovaniu si je možné zakúpiť parkovaciu kartu v a. s., TURIEC Martin na Námestí S. H. Vajanského č. 1 v Martine, 5. poschodie, č. dv. 503, kde Vám ochotne poradia, aká karta pre parkovanie by bola pre Vás výhodná. 2. Dňa 10.6.2010 bola vykonaná obhliadka miesta rastu stromov a porovnaná s mapovou dokumentáciou pozemku . Pozemok parc. č. 1430/3 v k.ú Martin, na ktorom je vykonaná pôvodná výsadba vzrastlých drevín, podľa listu vlastníctva č. 6585, nevlastní mesto Martin a preto nie je kompetentné zasahovať do majetkových práv vlastníka. Priestor od štátnej komunikácie je vysadený drevinami z dôvodu odhlučnenia priestoru ubytovne. Pokiaľ je požiadavka vykonať zásahy do stromovej zelene na uvedenom pozemku, je potrebne podať žiadosť ( formulár k dispozícii v kancelárii č. 307 A, alebo na internetovej stránke mesta Martin) a po doručení žiadosti komisia posúdi jej opodstatnenosť.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky