titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
61

Pripomienka:
Kedy sa už začne konečne kosiť trávnik na Záturčí ??? Veď už ani skoro nevidno v nej deti keď sa hrajú.

Popis plnenia:
Kosenie jednotlivých mestských častí sa vykonáva podľa harmonogramu. Ten však musel byť v tomto roku vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky pozmenený. Kosba mestskej časti Košúty mala byť dokončená do 10.6.2010. V prípade akýchkoľvek problémov nás prosím kontaktujte. Ďakujeme.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky