titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
60

Pripomienka:
Je možné že v dobe ked este nefungovalo transparentne mesto, aby sa konkurencna firma dostala k ponukam zucastnených firiem na výberovom konaní dodavatelov prac? Kto je Jarka Mráziková?

Popis plnenia:
Takéto postupy nie sú, ani neboli možné. Cenové ponuky sú a boli doručované cez podatelňu v zalepených obálkach s nápisom "NEOTVÁRAŤ". Otváranie predložených obálok s cenovými ponukami sa uskutočňuje v termíne a v miestnosti presne podľa údajov v oznámení o vyhlásení obstarávania a v príslušných súťažných podkladoch. Pri otváraní ponúk sú prítomní členovia komisie, ktorí predložené cenové ponuky vyhodnocujú a zástupcovia uchádzačov, ktorí cenové ponuky predkladajú. Každý z prítomných má možnosť skontrolovať neporušenosť obálok a každý, kto predladá ponuku si obálku označí tak, aby každá manipulácia s ňou bola viditeľná t. j. nie je možné zverejniť predložené ceny pred otváraním obálok. V prípade zákaziek snízkou hodnotou je možné predložiť cenovú ponuku písomne, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Nemáme dôkazy o tom, že by niekedy došlo k Vami popisovanej skutočnosti. Nevylučujeme však, že zlyhať mohol ľudský faktor. Práve preto bol spustený projekt, ktorý takúto možnosť vylučuje. Elektronické aukcie nielen šetria financie mesta, ale zároveň zabraňujú akémukoľvek podozreniu o upravovaní cien.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky