titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
58

Pripomienka:
Ďakujem za informáciu Ing.Rumana pod číslom v evidencii: 58.
Ako obyvateľka sídliska Záturčie, pripájam sa.

Popis plnenia:


Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky