titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
57

Pripomienka:
Podľa Etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy mesta Martin čl. 10, ods. 3 Vás žiadam o zverejnenie Poriadku odmeňovania orgánov mesta Martin vrátane všetkých doplnkov na tejto stránke. Nevie, či tento dokument je niekde zverejnený, ale nemôžem sa k nemu nijako dopátrať. Iné mestá, napr. Ružomberok, Liptovský Mikuláš uvedený dokument zverejňujú, tak si myslím, že by to nemusel byť problém ani v našom "transparentnom meste". Ďakujem

Popis plnenia:
Zásady odmeňovania volených predstaviteľov mesta sú zverejnené na oficiálnej stránke mesta Martin www.transparentnemesto.sk v sekcii "etika predstaviteľov" a takto dostupné pre každého občana.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky