titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
55

Pripomienka:
Prečo firma Brantner nerobí revízie elektrického zariadenia verejného osvetlenia / má to v zmluve, ktorú ste zverejnili a ukladá jej to aj zákon/?


Popis plnenia:
Firma Brantner Slovakia zabezpečuje revízie verejného osvetlenia v spolupráci s mestom Martin, nakoľko v správe Brantneru Slovakia sú časti, ktoré sú nad zemou a mesto Martin spravuje podzemné rozvody verejného osvetlenia. Z uvedeného dôvodu je potrebná spolupráca i finančná súčinnosť pri revíziách verejného osvetlenia firmy Brantner Slovakia a mesta Martin. Firma Brantner Slovakia začala s výberom oprávnených firiem na zebezpečenie revízií, požiadala o predloženie cenových ponúk a po doriešení financovania budú potrebné revízie zabezpečené.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky