titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
52

Pripomienka:
Minulý rok som písal žiadosť o odkúpenie zvyškového pozemku pred rodinným domom. Neskoro. Možnosť odkúpenia pozemku za zvýhodnenú cenu už medzitým skončila. Tvrdím, že transparentnosť informácií výhodných pre občanov je minimálna. Áno, až na tu nástenku pred MÚ. Dať na ňu takýto oznam považujem za zlý vtip.
Na druhej strane, pokiaľ ide napr. o zaplatení daní mesto doručí výmer až domov. Nebolo by možné pri tej príležitosti priložiť k výmeru aj stručnú informáciu o tom, čo by občan mohol využiť? Alebo čo tak dať oznam do inzertného časopisu Martinsko? Na to by sa snáď mesto financie malo?
A kto sa vlastne o tieto zvyškové pozemky stará? Sú to vôbec pozemky mesta? Nedalo by sa tu už hovoriť o vydržaní pozemkov zo strany občanov? Na našej ulici je to tak, že jednotliví vlastníci rodinných domov už desiatky rokov do nich vkladajú svoje prostriedky formou práce, nákupu okrasnej zelene a materiálu a udržiavajú ich v prijateľnom stave, pretože im záleží na životnom prostredí a vzhľade ulice a tým aj mesta. Nebolo by spravodlivé s občanmi uzatvoriť zmluvy na údržbu zvyškových pozemkov a platiť im za to?
Ing. Ludvík Hájek, O. Plachého 36, 03608 Martin – Priekopa.
Tel. 0905 627172, email: vlhajek@orangemail.sk


Popis plnenia:
Možnosť odkúpenia zvyškových pozemkov, podľa uznesenia č. 118/06, vypršala už v r. 2008. Toto uznesenie na zníženie ceny za odpredávané zbytkové pozemky bolo schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 24. augusta 2006 a platné po dobu 2 rokov odo dňa právoplatnosti uznesenia. Mrzí nás, že ste túto možnosť nestihli využiť, ale keďže mestské zastupiteľstvá sú verejné, ich priebeh vysiela nielen TV Turiec, ale uznesenia sú uverejnené aj na internete. Čo sa týka vlastníctva pozemkov, vo väčšine prípadov ide o vlastníctvo mesta, nie však všetky mesto vlastní. Tieto prešli do majetku mesta zo zákona a mesto zabezpečuje ich údržbu. Bohužiaľ, je veľa prípadov, kedy sú pozemky neoprávnene oplotené, zastavané alebo inak stavebne upravené. Z tohto dôvodu mesto vyšlo obyvateľom v ústrety a zníženou cenou pozemkov sa snažilo tento problém riešiť. Nevylučujeme, že znovu otvoríme túto tému a vyčleníme časť na odkúpenie pozemkov. Informácia o možnosti odkúpenia pozemkov bude samozrejme zverejnená na www.transparantnemesto.sk.

Dátum plnenia:
13.05.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky