titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
49

Pripomienka:
Ked sa tu uz píse o nekvalitnej robote, skuste si preverit dodrzanie noriem pre príjazdové cesty a parkovacie plochy so zamkovou dlažbou najme zopár posledných budovaných firmou STAVMER. niektore sa prepadaju! Za toto mame platit my vsetci? Potom zas vyhraju tender a znova usetria?

Popis plnenia:
Počas realizácie prác firmou Stavmer nebolo zistené porušenie technologickej disciplíny. Stavby boli odovzdané v poriadku a bez závad. Ak sa nejaká závada počas 5 ročnej záručnej doby vyskytne firma bude upozornená na ich bezplatné odstránenie. V súčasnosti už z priebežných kontrol počas realizácie archivujeme aj fotodokumentáciu, takže, v prípade konkrétnejšieho upozornenia vieme postup prác zdokladovať aj týmto spôsobom.

Dátum plnenia:
20.4.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky