titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
46

Pripomienka:
To, že sú platby za údržbu verejného osvetlenia v súlade so zmluvou ste ani nemuseli písať. To je úplne jasné. Je pekné, že podmienky sú bližšie špecifikované v zmluve. Ale keď Ste už transparentní a máme Vám vidieť do hrnca nemôžete ju zverejniť ? Mimochodom, ako sa natierali stožiare až po Compel, keď až po Compel sú žiadne stožiare nie sú. Svietidlo môže vyhovovať všetkým technickým normám, ale aj tak nemusí vyhovovať na osvetlenie danej komunikácie. To by mal určiť svetelno technický výpočet.

Popis plnenia:
Svetlo-technické výpočty a protokol o určení vonkajších vplyvov je súčasťou každej projektovej dokumentácie, bez ktorej verejné osvetlenie nie je možné vybudovať. Projektovú dokumentáciu vypracováva na to oprávnený projektant. Stĺpy verejného osvetlenia boli natierané na štátnej ceste I/18. Verejné osvetlenie končí v zákrute cesty I/18 pred firmou Compel. Zmluvu o osvetlení podpisoval pred voľbami 2006 Ing. Bernát. Táto bude na www.transparentnémesto.sk zverejnená.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky