titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
45

Pripomienka:
Podklady na stránke sú neaktuálne. Napr. "investičná činnosť" nie je za MČ SEVER aktualizovaná od septembra 2009. Načo sú neaktuálne informácie, keď nie je možné sa dopátrať ku potrebným?

Popis plnenia:
Ďakujeme za upozornenie. Register investičných akcií je zaktualizovaný k 31.03.2010.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky