titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
43

Pripomienka:
Vážený pán primátor, som obyvateľkou mestskej časti Košúty 2, ul. Alexyho. Veľmi by ma zaujímalo na koho podnet boli úplne zničené krásne stromy, ktoré robili radosť nejednému človeku, hlavne v jarných, letných a jesenných obdobiach, keď boli krásne sfarbené a boli útočiskom aj pre vtáčiky, ktoré si krásne štebotali. Teraz keď sa pozrieme z okna, máme pohľad na otrasné zostatky stromov po ľuďoch, ktorí sa na obriezkach podieľali. Pripomína mi to kmene stromov, ktoré majú supy v ZOO v Bojniciach, „nádhera“. Je bežné, že ak niekto odstráni nejakú zeleň, ktorá akože niekomu spôsobuje nejaké škody, tak sa vysadia malé stromčeky miesto nich (pri výstavbe pešej zóny mesta sa vyrúbané veľké stromy nahradili menšími stromčekmi). V iných mestách sa presadzuje, aby v nich bolo čo najviac zelene, no v meste Martin – Košúty II. na Alexyho ulici to tak nie je. Vôbec nie som proti tomu, aby sa odstránili stromy, ktoré naozaj zasahujú do okien bytov, ale predsa tie čo boli zničené podľa mňa a myslím, že aj podľa iných nikomu a ničomu neprekážali. Ak sa mýlim, chcela by som vedieť dôvod a komu tie stromy tak veľmi prekážali. Pred zničením stromy robili ulicu Alexyho určite čistejšou. Teraz mám len slzy v očiach, keď sa pozriem von oknom. Za odpoveď vopred ďakujem. Ing. Zuzana Buchová

Popis plnenia:
V tomto prípade Obvodný úrad životného prostredia v Martine, ako príslušný orgán štátnej správy pre ochranu prírody a krajiny podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné protredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 písm. t) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o ochrane prírody a krajiny")vykoná v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny štátny dozor za účelom zistiť stav dodržiavania zákona o ochrane prírody a krajiny, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a povinností vyplývajúcich z povolenia alebo z iných rozhodnutí vydaných na základe tohto zákona.

Dátum plnenia:
19.04.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky