titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
40

Pripomienka:
Dobrý, zaujímalo by ma kde sa nachádzajú príslušníci MsP počas pracovnej doby. Vidieť mestského policajta na Severe je hotový zázrak. Je tu veľa nezodpovedných psíčkarov, kt. nezbierajú po svojich miláčikoch exkrementy!!! A aký má cez zimu význam robiť výzdobu keď potom hlavnou náplňou práce MsP je stráženie tejto výzdoby a nie stráženie mestských častí ?!?!!?

Popis plnenia:
Problém nezodpovedných psíčkarov je, bohužiaľ, jedným z hlavným problémov, ktorý sa snaží riešiť mesto Martin spolu s MsP. V r. 2010 bude činnosť MsP usmerňovaná tak, aby ešte intenzívnejšie ako doteraz postihovala dôsledky porušovania chovateľskej legislatívy, pričom bude pokrývať všetky mestské časti mesta Martin. Ako príklad, že mestská polícia si snaží plniť svoje povinnosti čo najsvedomitejšie chceme uviesť, že v r. 2009 prebehlo 358 akcií, 1970 osôb bolo skontrolovaných, zistených bolo 63 priestupkov a podaných 10 napomenutí. Bolo uskutočnených 50 blokových konaní vo výške spolu 729 EUR. V tejto problematike ide však hlavne o ľudský faktor preto prosíme občanov o spoluprácu, aby v prípade zistenia porušenia chovateľskej legislatívy kontaktovali Mestskú políciu. Ďakujeme.

Dátum plnenia:
06.04.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky