titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
38

Pripomienka:
Ako budete postupovat ked vam oznamim zhotovitela ktorý vybudoval dielo so skrytými závadami a je si toho vedomý. Mám na mysli presný postup? Riesim tuto zalezitost s 3 na sebe nezávislýmy inštituciami z dôvodu ze nedôverujem urcitým osobám zamestnaným mestom Martin. Tak dufam ze odpoved nebude klasicky odbíjajuca. Dakujem

Popis plnenia:
Pri odpovediach na pripomienky občanov sa snažíme poskytnúť čo najpresnejšie informácie a riešiť problémy, s ktorými sa na nás obraciate, tak aby výsledky boli citeľné a viditeľné. Vo vašom prípade by záležitosť bola podrobne prešetrená nezainteresobanými odborníkmi. Po zistení a dokázaní nedostatkov, ktoré boli spôsobené , vyvodené sankcie voči zodpovedným.

Dátum plnenia:
06.04.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky