titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
36

Pripomienka:
Zaujmalo by ma kto odpovedá na pripomienky, evidentne nechape alebo nechce chápat podstaty problemov

Popis plnenia:
Administratívne spracovanie pripomienok má na starosti splnomocnenec pre etiku. Po prešetrení všetkých skutočností a odbornom zhodnotení expertov danej oblasti sa odpovede na pripomienky občanov zverejňujú.

Dátum plnenia:
01.04.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky