titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
35

Pripomienka:
skládka komunálneho odpadu pri Bambuskách-dováža sa tam odpad aj z iných okresov?

Popis plnenia:
Áno, na skládku komunálnych odpadov lokalita Martin - Kalnô sa dovážajú odpady aj z iných - susedných okresov.

Dátum plnenia:
07.04.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky