titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
31

Pripomienka:
Na Ľadovni II. pri Garážach , pri označení plyn je už 4 deň zabitá mačka nezodpovedným vodičom, ktorý išiel asi 90 km rýchlosťou na sídlisko Ľadoveň, lebo tu nikto nemerá rýchlosť už 10 rokov !

Popis plnenia:
Radi by sme danú situáciu riešili, ale bohužial daná problematika nie je v kompetencii mesta Martin. Meranie rýchlosti motorových vozidiel je v kompetencii Policajného zboru SR a to podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona Policajný zbor, okrem plnenia iných úloh, dohliada na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení, odhaľuje prietupky a zisťuje ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňuje a prejednáva.

Dátum plnenia:
01.04.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky