titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
27

Pripomienka:
transparentné mesto je dobrý nápad, len aby to vydržalo.Pozeral som si faktúry, ktoré mesto uhrádza dodavateľom. Zaujala ma jedna každý mesiac sa opakujúca položka pre Brantner Slovákia za ZP paušál VO.Je to vraj za údržbu verejného osvetlenia. Je to poriadny balík peňazí, ktorý by mohol byť presnejšie špecifikovaný. Nenašiel som ale žiadnu objednávku na tieto práce a ich rozsah. Myslím si, že hrdzavé stožiare na vstupe do mesta od TT, nesvietiace sklené stožiare pred divadlom, poškodené stožiare na kruhovom nadjazde smerom na Žilinu, oproti CS Shel krivé stožiare na Hurbanovej a inde nie je bohviečo. Potrhané laminátové kryty, pod ktorými vidno káble, ako to mohlo prejsť revíziou? Svietidlá s ozdobnou mriežkou sú tiež nič moc.

Popis plnenia:
Údržbu verejného osvetlenia v meste Martin vykonáva firma Brantner Slovakia na základe Zmluvy o modernizácii verejného osvetlenia, jeho údržbe a prevádzkovaní v meste Martin uzatvorenej v minulom volebnom období predchádzajúcim primátorom 7.6.2005 na 15 rokov a platnej do 1.5.2020. V súčasnosti sú platby zo strany mesta realizované v súlade s touto zmluvou. V predmetnej sume bola dohodnutá mesačná odplata, v ktorej je zahrnutá platba za elektrickú energiu, výmeny žiaroviek a údržbu osvetľovacích telies - nátery atď. Zároveň v tejto sume je zahrnutá i splátka úveru na investície, ktoré podľa zmluvy Brantner Slovakia investovala i v súčasnosti investuje do výmeny a rekonštrukcie verejného osvtelenia, pričom podmienky sú bližšie špecifikované vo vyššie uvedenej zmluve. Postupne sa menia staré stožiare, ktoré majú laminátové kryty za stožiare, ktoré sú lepšie technicky riešené. V r. 2009 sa urobili nátery stožiarov na ceste 1/18 smer od križovatky Martin - Podháj po Compel. Svietidlá s mriežkou typ. Urbana 70W výrobca Philips boli schválené útvarom hlavného architekta mesta Martin a vyhovujú všetkým technickým normám. Ďakujeme za podnet a v prípade záujmu nás aj naďalej kontaktujte.

Dátum plnenia:
08.04.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky