titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
26

Pripomienka:
Dobrý deň prajem.
Ku "Zoznamu faktúr": Prečo faktúry v zoznamoch nemáte v chronologickom poradí?

Popis plnenia:
Ďakujeme za podnet, keďže tento je dlhodobo prejednávaný.Chronologické zoraďovanie výstupov, konkrétne podľa dodávateľa, bude uskutočnené od nasledujúceho mesiaca (15.04.2010). Kvôli sprehľadneniu budú zoradené aj staršie výstupy z predchádzajúcich rokov. Bohužial, doteraz táto možnosť z technických dôvodov nebola.

Dátum plnenia:
30.03.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky