titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
24

Pripomienka:
Pergoly Ľadoveň. Kedisy o nich starý primátor v besede na TVT na otázku poslucháča, kto ich má udržovať povedal, že je to pozostatok socializmu a tým to skončilo, o ich údržbu sa nestará nik. Komu vlastne patria? Pomaly s nich opadáva drevené obloženie, ktoré hnije, lebo strecha preteká a robí tam výzdobu ako v jaskyni. Izolácia proti vode dávno spadla zo strechy. Osvetlenie nefunguje min. 2 roky. Večer tam idete ako v tuneli. Musíme len dúfať, že raz nespadnú niekomu na hlavu. Ale čo už, veď je to pozostatok socializmu.


Popis plnenia:
Ďakujeme za podnet. Pergoly boli vybudované v rámci sídliska Ľadoveň – I. etapa. Investor stavby bola Stavoinvesta Martin, ktorá tieto pergoly mala odovzdať MsÚ Martin. Zápis z odovzdania neexistuje. Na opravu pergol bola v roku 2007 vypracovaná projektová dokumentácia. Podľa rozpočtu uvedeného v tejto dokumentácii pri výmene komplet celej strešnej konštrukcie s VO by oprava stála / 5 231 514 SK / 173 654, 45 eur. Pri 100% - nej výmene hydroizolácie strechy, atiky, náterov a verejného osvetlenia s výmenou len poškodených VSŽ plechov sa počíta s rozpočtovým nákladom / 2 700 000 Sk / 89 623, 58 eur podľa cien v roku 2007 a v rozsahu, ktorý bol v tom roku. Nakoľko pergoly neboli od tohto termínu vôbec opravované, je predpoklad, že cena za opravu bude vyššia: cca o 10 – 20 %. Mesto má záujem uvedený problém riešiť, žiaľ, súčasná neľahká situácia tento problém ešte viac sťažila. Uvažuje sa teda ešte o alternatíve rozobratia a následnej likvidácii pergoly. Uvedené je v štádiu úvah, pričom tento problém riešime v súčinnosti s poslancami za mestskú časť Ľadoveň.

Dátum plnenia:
31.03.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky