titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
23

Pripomienka:
Ešte k tej Šoltésovej. Vždy som si myslel, že "zákaz zastavenia" platí až po najbližšiu križovatku, ak nie je dopr. značkou zrušený. Nevedel som, že keď je malá značka, treba 10 m za ňou ešte veľkú, aby platila až po križovatku. Alebo, že by to bolo ináč?

Popis plnenia:
Na danú problematiku bolo odpovedané v pripomienke č.020. Ďakujeme za podnet.

Dátum plnenia:
22.03.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky