titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
22

Pripomienka:
Pán primátor, zaujímalo by ma, kto je zodpovedný za roky neudržiavanú trávnatú plochu pri vjazde do mestskej časti Záturčie , smerom od nákupného centra Tulip. Neviem, či sa čaká na to, kým tu niekoľkoročnú trávu a divé kríky niekto podpáli spolu s plynovou ústredňou ktorá tam je. Poprosím neargumentujte tým, že na to aby vzal niekto " kosu" a pokosil to, nie sú v mestskej pokladni peniaze. Veď tento pozemok by sa dal krásne využiť už keď nie na výstavbu parku pre mamičky s malými deťmi tak aspoň pre psičkarov. A možno by sa konečne neváľalo v Záturči toľko ho...n po chodníkoch. Ďakujem za Vaše vyjadrenie k veci.

Popis plnenia:
Pozemky, na ktoré v liste poukazujete sú v katastrálnych mapách vedené ako pozemky, na ktoré nie sú založené listy vlastníctva. To znamená, že vlastníci nie sú známi. Po obdržaní Vašej informácie odbor majetku a služieb zistí pozemno-knižný stav na Katastrálnom úrade a následne budú vlastníci pozemkov upozornení na skutkový stav a vyzvaní k vykonaniu takých agrotechnických zásahov, ktoré budú viesť k zlepšeniu existujúcej situácie. Ďakujeme Vám za podnet a situáciu budeme postupne riešiť.

Dátum plnenia:
29.03.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky