titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
21

Pripomienka:
prečo sú na ul. Šoltésovej dve dopravné značky "zákaz zastavenia" v rozostupe 10 m za sebou jedna je menšia a druhá váčšia. To je nejaký nový druh značenia?

Popis plnenia:
Pôvodne boli na ul. Šoltésovej dve veľké dopravné značky. Vyrobiť a namotovať si ich dal MUDr. Klimčák, ktorý tam má ambulanciu. Dôvodom tohto označenia bol problémový prístup sanitky do dvoru, keď tam dané značenie nebolo umiestnené. Značenie však bolo dolámané vandalmi a preto si MUDR. Klimčák zabezpečil ďalšiu dopravnú značku, tentoraz menšiu a to z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov.

Dátum plnenia:
22.03.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky