titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
19

Pripomienka:
pečo nie sú zverejnené zmluvy s fy. Brantner?

Popis plnenia:
Zmluvy so spoločnosťou Brantner s.r.o. sú zverejnené na oficiálnej stránke mesta Martin v kolónke ROZPOČET - ZMLUVY. Konkrétne ide o zmluvy č. 1488/2009, 2014/2008, 2015/2008, 1057/2007 a 1810/2007.

Dátum plnenia:
17.03.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky