titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
16

Pripomienka:
Vážený pán primátor,

dovoľte mi touto cestou pripomenúť Vám, Váš objekt bývalej MŠ na Podhájskej ul. v mestskej časti Podháj. Bol som zrejme naivný v presvedčení, že s blížiacim sa termínom do samospráv a s tým súviacimi aktivitami samosprávy sa konečne niečo udeje s vyššie uvedeným objektom, resp. s jeho okolím. Nakoľko patrím k normálnym dańovým poplatníkom, bez akejkoľvek úľavy k miestnym daniam, kladiem si otázku z akého titulu sa mesto Martin rozhodlo zriadiť si pri mojom dome verejnú skládku. K súčasnému obrazu Vášho objektu /cháp budovu bývalej MŠ/ sa nebudem vyjadrovať lebo to ma už prestalo iritovať, ale čo ma irituje nesmierne je tá drzosť a arogancia predstaviteľov samosprávy s Vami na čele, ktorá jednoznačne je zodpovedná za súčasný stav v okolí už spomínaného objektu. Preto som nesmierne zvedavý, čo mienite spraviť na odstránenie uvedeného stavu. Ak by Vám chýbal zmysel pre riešenie, chcem Vám doporučiť využitie dlhodo nezamestnaných a hlavne iných dlhodobých poberaľateľov rôzn ych sociálnych dávok.
Záverom mi dovoľte oznámiť Vám skutočnosť, že v prípade Vašej ignorácie v rámci riešenia tohto problému do konca marca tohto roku, som pevne rozhodnutý upozorniť na skutkový stav niektorú z komerčných televízií a využiť svoj vplyv v rámci dobrých susedských vzťahov v tejto mestskej časti, aby potenciálni voliči v nastávajúcich voľbách do samosprávy dobre zvážili či dajú hlas Vám /nevynímajúc i p. Malíka, ktorý je rodákom z tejto štvrte/, alebo niekomu inému ktorému snáď bude viac záležať nielen na majetku mesta ako takého, ale i na životnom prostredí radového daňového poplatníka.
S pozdravom

H o r a Marcel
obyvateľ Krivánskej ulice Podháj

Popis plnenia:
Objekt na Podhájskej ulici bol v roku 2009 čistený 2krát a to v mesiacoch máj a október. Tieto čistenia sú finančne veľmi náročné. Jedno vyčistenie objektu predstavuje cca náklady 3800 EUR. Pracovníci mestskej polície však daný priestor monitorujú a v prípade zistenia nedostatkov okamžite reagujú. Finnačne náročné by bolo nepretržité stráženie tohto objektu, čím by sa ale problém odstránil. Veľmi nám pomáhajú podnety od občanov pri akomkoľvek zistení porušenia zákona. Príslušníci mestskej polície tak môžu okamžite reagovať. K likvidácii čiernej skládky, podľa najnovších predpokladov dôjde v apríli 2010, kedy už terén bude vysušený. Momentálne by mechanizmy mali kvôli mokrému terénu prolém s manipuláciou a zároveň by došlo k jeho väčšej devastácii.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky