titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
15

Pripomienka:
TRANSPARENTNE MESTO.....pán primátor, nebudem tu kritizovať, to je jednoduché /a nám Slovákom aj veľmi blízke/...len si tak kladiem otázku , keď sa so svojimi dvoma malými deťmi prechádzam po Zaturči a márne hľadáme miesto ,kde by sme sa pohrali, vyhýbajúc sa pri tom psím výkalom a bezcieľne sa tulajúcim adolescentom...čo to vlastne je to TRANSPARENTNE MESTO resp......HLAVNE MESTO KULTÚRY......??? čo sa tu zmenilo ???.... prejdite sa pešo po tomto sídlisku , len si neberte transparentne topánky....mohli by sa zašpiniť..../ďakujem za možnosť sa vyjadriť, snáď je úprimná..../

Popis plnenia:
Transparentné mesto je projekt, ktorého cieľom je zúžiť priestor pre korupciu stransparentnní­m všetkýchch procesov, krokov a rozhodnutí­ samosprávy mesta. Deje sa tak pomocou nástrojov, ktoré dáva samospráva do rúk svojim občanom. Nabáda ich k tomu, aby sa o to, čo sa deje na mestskom úrade aktí­vne zaujímali a týmto plnili funkciu tzv. kontrolóra. Občania majú možnosť vyjadriť sa k dianiu v meste a k jednotlivým opatreniam a krokom samosprávy aj prostredníctvom tohto portálu nazvaného "Pripomienky", ako aj cez "Deň˛ otvorených dverí", ktorý sa koná každý prvý pondelok v mesiaci. A zároveň prostriedkom priamej kontroly vedenia mesta je aj "Deň mestských častí a zverejnenie programu primátora na webovej stránke mesta Martin. Vaša otázka ale pravdepodobne smerovala na činnosť Mestskej polí­cie voči psíčkarom. Daný problém s nezodpovednými psíčkarmi netrápi len mestskú časť Záturčie, ale celé územie mesta Martin. V každom prípade, keď máte podozrenie na porušenie chovateľskej legislatívy máte možnosť nepretržite obrátiť sa na Mestskú políciu, ktorej činnosť v rámci porušovania chovateľskej legislatívy bude v tomto roku usmerňovaná ešte intenzívnejšie ako doteraz aj vďaka Vášmu podnetu.

Dátum plnenia:
01.03.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky