titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
13

Pripomienka:
Pán Líška sa pýta:
Dobrýdeň,rád by som sa dozvedel o fungovaní tzv.lesoparku Jedloviny-Stráne.Nikde som sa nedopátral k nejakým stanovám a napriek tomu tam pôsobia tzv. strážcovia parku o ktorých inteligencii a zdravom rozume sa dá pochybovať(ak neviete o koho ide, chodťe do Jedľovín a hocikto Vám ukáže kde taký býva) Myslím že taký lesopark by mal slúžiť všetkým občanom a preto sa mi zdá čudné, aby tam mal zákaz trebarz dôchodca zo psíkom,ktorý je jeho najlepší priateľ,alebo kynolog s cvičeným psom.To už vôbec nehovorím o zákaze vstupu na koňoch.Zatiaľ lesopark slúži len na trening pár bezohľadným bežkárom(tí ostatní väčšinou behajú po lúkach) a v lete ešte bláznivejším cyklistom ,ktorý si tam dokazujú svoje schopnosti, poprípade štôrkolkárom.Teda park ano, ale pre všetkých tolerantných a za určitých pravidiel.

Odpoveď pre pána Líšku ohľadom lesoparku Jedloviny-Stráne:
Som jeden z majiteľov pozemku v tejto lokalite.
Ako by sa Vám páčilo keby sme vo Vašom byte spravili útulok pre bezdomovcov bez Vášho súhlasu. Nárokujete si užívanie cudzích pozemkov ako keby boli Vaše.
Dotknuté pozemky sme ponukli na odkupenie mestu Martin mesto Martin nemá záujem o odkupenie. Mám to potvrdené písomne. Pekné je že tam chcete mať lesopark ale existuje aj súkromné vlastníctvo a na to treby aj súhlas vlastníka - alebo nie.


Popis plnenia:
Lesopark Martin - Stráne sa rozprestiera na súkromných lesných pozemkoch Urbárskych spoločenstiev Priekopa a Martin. Lesné porasty začlenené do lesoparku sú zaradené v Lesnom hospodárskom pláne do lesov osobitného určenia s tým, že obidva právne subjekty si vyhradili svoje požiadavky za akých súhlasia, aby sa časti ich lesných pozemkov využívali na zabezpečenie špecifických potrieb spoločnosti, právnických alebo fyzických osôb, t .j. prímestskú rekreačnú činnosť. Lesopark má stanovené svoje hranice a v rámci vymedzeného areálu so súhlasom vlastníkov pozemkov sú v ňom povolené nasledovné turisticko - rekreačné aktivity s vyznačenými trasami: cyklistický chodník, chodník pre peších turistov, chodník zdravia, bežecká trasa letná, bežecké lyžiarske trate, trasa pre jazdu na koni a ohniská okolo vodného toku Zázrivka. Plocha lesoparku nespĺňa typické požiadavky, ktoré by takáto plocha mala spĺňať. Riadi sa hlavne Zákonom č. 326/2005 Z.z. o lesoch a návšťevníci sú povinní všťeobecne záväzné právne predpisy dodržiavať. Vyhradené lesné pozemky sú určené pre prímestskú rekreačnú činnosť, ktorá bola znázornená informačnými tabuľami umiestnenými na vstupoch do lesoparku z martinskej strany z Podstrání a z priekopskej strany od komunikácie na Martinské hole. Momentálne je v stave vypracovania už šťtvrtá sada týchto informačných tabúľ a osadené budú na stanovištiach do konca mája 2010. V zmysle prevádzkového poriadku a zákona o lesoch nie je prípustné, aby dochádzalo k voľnému pohybu psov a iných domácich zvierat po lesoparku, koní po tratiach určených pre peších turistov a po tratiach lyžiarov organizovaných v KBL Martin - Jedľoviny a ostatných rekreačných lyžiarov, pre ktorých správca lesoparku pripravuje dopredu bežecké trate. Správca lesoparku je poverený mestom Martin, okrem iného, aj činnosťou smerujúcou k upozorňovaniu a navigovaniu návšťtevníkov pri využívaní turistických trás a taktiež je poverený udržiavaním poriadku v jeho areáli. Správca lesoparku bol vymenovaný zástupcami vlastníkov pozemkov a schválený mestom Martin. Je to dobrovoľná a bezplatná činnosť, ktorú denne v lokalite vykonáva.

Dátum plnenia:
1.3.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky