titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
10

Pripomienka:
Dobrý deň˛, chcela by som sa kompetentných opýtať otázku, že za čo platím daň˛ za psa??? Táto suma je neskutočne vysoká!!!!!!!! A čo zato vybudovalo mesto pre psíčkarov ??? Nič nie je tu park, nie sú tu koše so sáčkami na výkali, absolutne v celom meste nie je nič. Tak mi vysvetlite prečo platiť dane za psa keď vy nie ste ochotní nič urobiť pre našich miláčikov.

Popis plnenia:
Odpoveď na Vašu pripomienku nemôže byť jednoznačná v prípade, že ste boli držiteľom psa už pred rokom 2008 a psa ste mali evidovaného na Mestskom úrade v Martine, obdržali ste na prelome rokov 2008/2009 listovú zásielku, v ktorej boli vysvetlené všetky náležitosti, obsahovo sa týkajúce Vašej pripomienky. V prípade, že ste zásielku z rôznych dôvodov neobdržali, môžete do textov zásielky nahliadnuť na internetovej adrese www.Martin.sk v okienku, nazvanom Pre chovateľov psov. Ak máte záujem o tlačenú formu, vyžiadajte si ju na telefónnom čísle Útulku pre zvieratá 0903 512 030. Problém dane za psa neriešia mestá a obce, nakoľko ide o povinnosť danú zákonom číslo 582/2004 z.z. o miestnych daniach. Použitie výnosov z dane za psa nie je viazané na konkrétne výdavky, daň˛ je súčasťou príjmovej časti v rozpočte mesta, z ktorého mesto hradí základné funkcie a činnosti. Mesto Martin prijalo z hľadiska chovateľov psov veľkorysejšiu stratégiu voľnosti pohybu psov, keď zákazové zóny určilo len v najnevyhnutnejších lokalitách aj napriek tomu chovatelia nepochopiteľne žiadajú vyčlenenie lokalít, vyhradených pre psov. Ak sa chovateľ psa správa seriózne, v súlade s legislatívou (napríklad aj tým, že odstraňuje psie exkrementy z verejných priestranstiev bezprostredne po znečistení), nestáva sa terčom kritiky väčšinovej nechovateľskej verejnosti, ktorá ho v opačnom prípade vyháňa z verejných priestranstiev. Ak budú však chovatelia naďalej požadovať pre nich vyčlenené zóny, mesto Martin v tom prípade zakáže voľný pohyb psa, resp. vstup so psom na všetky ostatné lokality mesta tak, ako si to už teraz želá práve nechovateľská verejnosť. Aj pripomienky, týkajúce sa košov so sáčkami boli opakovane vysvetľovaná chovateľom mesta Martin. Pre istotu ju zopakujeme: psí exkrement je v katalógu odpadov zaradený medzi OSTATNÝ ODPAD, a ako taký ho možno odložiť do každého smetného koša na území mesta, určeného na bežný komunálny odpad. Pre lepšiu názornosť označilo Mesto Martin značný počet smetných košov a kontajnerov piktogramom, ktorý má umožniť a naznačiť váhajúcemu chovateľovi rýchlejšiu možnosť voľby a postupu. Rovnako mesto vysvetlilo chovateľom v spomenutej listovej zásielke nevyhnutnosť zberu exkrementov, ako aj výšku pokuty za nesplnenie tejto povinnosti. Pokuty môže udeliť Mestská polícia v Martine, na ktorú sa v prípade zistenia konkrétneho priestupku môžete obrátiť na telefónnom čísle 159. Distribúciou sáčkov sa Mesto Martin nezaoberá z dôvodu porovnania takmer zanedbateľnej ceny a ľahkej dostupnosti mikroténových sáčkov oproti drahej distribúcii (poštovné, doprava a pod.). Náklady na distribúciu by vysoko prevažovali nad nízkou cenou sáčkov v predajniach.

Dátum plnenia:
01.03.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky