titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
8

Pripomienka:
Chcel by som sa pána primátora spýtat kedy sa uz v tomto meste zacne riesit ze je plne mesto nelegalnych taxikov a inych zlodejov kltory okradaju ludi ktory si poctivo platia parkovacie miesta cestne dane a ine poplatky spojene z prevadzkou taxisluzby.

Popis plnenia:
Mestská polícia mesta Martin podľa §3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami, alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon. Mestská polícia mesta Martin vykonáva kontrolu všetkých motorových vozidiel tj. aj vozidiel označených ako "taxi", pričom ide o kontrolu vybevenia vozidla ako aj o kontrolu dokladov motorového vozidla.

Dátum plnenia:
22.2.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky