titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
7

Pripomienka:
Absolútne sa nerieši problém s nezodpovednými psíčkarmi v Záturčí II. MsP- nerobí nič !

Popis plnenia:
Problém s nezodpovednými psíčkarmi pretrváva na území celého mesta, nielen v Záturčí. V každom zistenom prípade porušovania chovateľskej legislatívy (neodstránenie exkrementu z verejných priestranstiev, obťažovanie a napádanie osôb psami, neprihlásenie psa do evidencie, vodenie psa osobou, ktorá ho neovláda, vodenie psa bez evidenčnej známky mesta) sa môžete obrátiť na Mestskú políciu v Martine t.č.159). V r.2009 prebehlo 358 akcií, 1970 osôb vodiacich psov bolo skontrolovaných, zistených bolo 63 priestupkov a podaných 10 napomenutí. Bolo uskutočnených 50 blokových konaní vo výške spolu 729 EUR. Činnosť mestskej polície bude v roku 2010 usmerňovaná tak, aby viacej ako doteraz pokryla a postihovala dôsledky porušovania chovateľskej legislatívy.

Dátum plnenia:
22.2.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky