titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
6

Pripomienka:
zároven ma zaujíma kolko stále rekonštrukcia sídla pána primátora v budove mestkého uradu.
Prečo je primátor odelený v samostatnom trakte budovy /elektivké zámky, kamera/ a ostatní uradnici za presklenými dvermi ?
Je to dostatočne transparentné ?


Popis plnenia:
Primátor mesta Martin je najvyšším výkonným a štatutárnym orgánom mesta. Okrem množstva riadiacich funkcií je v jeho záujme aj čo najlepšia reprezentácia navonok, čo bolo hlavným dôvodom rekonštrukcie sekretariátu primátora, ktorý obsahuje najnutnejšie vybavenie potrebné na výkon všetkých funkcií. Z tohto dôvodu bol sekretariát rekonštruovaný v hodnote cca 1 559 797SK. Primátor nie je oddelený v samostatnom trakte budovy ako aj jeho sekretariát nie je vybavený elektívnymi zámkami. Z dôvodu bezpečnosti je pri vchode na sekretariát jedna kamera.

Dátum plnenia:
9.2.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky