titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
4

Pripomienka:
Prečo nikto nič neurobí s čiernymi taxíkmi v tomto meste??? A aj s prepravou osôb ktorá si jazdí ako taxík??? Kto to má ďalej tolerovať??? Asi čakáte že sa niekto rozhodne zobrať to do vlastných rúk??? a potom ak sa na niekoho príde budete hrdinovia, ale to ide aj inak???

Popis plnenia:
Mestská polícia mesta Martin podľa §3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanoveným osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchaním neposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z prípravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami, alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon. Mestská polícia mesta Martin vykonáva kontrolu všetkých motorových vozidiel tj. aj vozidiel označených ako "taxi", pričom ide o kontrolu vybavenia vozidla ako aj o kontrolu dokladov motorového vozidla.

Dátum plnenia:
22.2.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky