titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
3

Pripomienka:
Prečo je taký rozdiel v cene dane za psa v MT a iných veľkosťou podobných miest ? Ako sa chystáte urobiť v budúcnosti pre psíčkarov, ktorí aj vedia upratať po svojich psoch? Platí sa, a čo mesto spraví pre psi?

Popis plnenia:
Výšku dane určuje zákonom číslo 582/2004 z. z. o miestnych daniach. Mestá a obce nemôžu výšku dane upraviť rozdielne oproti zákonu, môžu ju však znížiť. K poslednej úprave výšky dane za psov v meste Martin došlo na sklonku volebného obdobia predchádzajúceho mestského zastupiteľstva, kedy mesto v dôsledku spoločenského tlaku proti nebezpečným plemenám psov zvýšilo dane za konkrétne plemená psov, držaných v bytoch. Išlo pravdepodobne o chybný krok, prejavujúci sa v kontraproduktívnom efekte a Mesto Martin sa bude snažiť výšku dane prehodnotiť.

Dátum plnenia:
01.03.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky