07.04.2014, ponukové konania
ikona

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 2/NP/2014

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 2/NP/2014 podľa zverejnenej ponuky na úradnej tabuli mesta a webovom sídle Mesta Martin...

...pokračovanie článku, prečítané: 76 x