titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - poskytovanie dotácií > dotácie 2013

dotácie 2013

Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta v roku 2013

V nasledujúcich súboroch sú dotácie poskytnuté jednotlivým subjektom v roku 2013 v členení podľa typov dotácií. Údaje sú pravidelne aktualizované:

  •  dotácie z komisií pri MsZ
  • dotácie zo zvláštnych zdrojov primátora
  • mimoriadne dotácie z rozpočtu mesta
  • dotácie z výborov mestských častí