titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - poskytovanie dotácií > dotácie 2012

dotácie 2012

Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta v roku 2012

V nasledujúcich súboroch sú dotácie poskytnuté jednotlivým subjektom v roku 2012 v členení podľa typov dotácií. Údaje sú pravidelne aktualizované: