titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - poskytovanie dotácií > dotácie 2011

dotácie 2011

Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta v roku 2011

V nasledujúcich tabuľkách sú zobrazené dotácie poskytnuté jednotlivým subjektom v roku 2011 v členení podľa typov dotácií. Údaje sú pravidelne aktualizované: