titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - poskytovanie dotácií > dotácie 2010

dotácie 2010

Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta v roku 2010

V nasledujúcich tabuľkách sú zobrazené dotácie poskytnuté jednotlivým subjektom v roku 2010 v členení podľa typov dotácií. Údaje sú pravidelne aktualizované: