titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - útvar hl. architekta > územný plán

územný plán


Územný plán sídelného útvaru Martin v znení všetkých zmien
(dielčia zmena č.1, zmeny a doplnky č.2 až č.4)

Územný plán sídelného útvaru Martin - komplexný urbanistický návrh 1:5000
(formát PDF, veľkosť: 8,7 MB)


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 38 o záväzných častiach Územného plánu sídelného útvaru Martin - (pdf, 324kB)

P.č. Regulatívy územného rozvoja urbanistický okrsok č. -
grafická časť (.jpg, 300kB)
textová časť (.pdf)
1. Regulatívy územného rozvoja 1 urbanistický okrsok č. 1 urbanistický okrsok č. 1 (86 kB)
2. Regulatívy územného rozvoja 2 urbanistický okrsok č. 2 urbanistický okrsok č. 2 (86 kB)
3. Regulatívy územného rozvoja 3 urbanistický okrsok č. 3 urbanistický okrsok č. 3 (80 kB)
4. Regulatívy územného rozvoja 4 urbanistický okrsok č. 4 urbanistický okrsok č. 4 (83 kB)
5. Regulatívy územného rozvoja 5 urbanistický okrsok č. 5 urbanistický okrsok č. 5 (119 kB)
6. Regulatívy územného rozvoja 6 urbanistický okrsok č. 6 urbanistický okrsok č. 6 (86 kB)
7. Regulatívy územného rozvoja 7 urbanistický okrsok č. 7 urbanistický okrsok č. 7 (114 kB)
8. Regulatívy územného rozvoja 8 urbanistický okrsok č. 8 urbanistický okrsok č. 8 (84 kB)
9. Regulatívy územného rozvoja 9 urbanistický okrsok č. 9 urbanistický okrsok č. 9 (80 kB)
10. Regulatívy územného rozvoja 10 urbanistický okrsok č. 10 urbanistický okrsok č. 10 (93 kB)
11. Regulatívy územného rozvoja 11 urbanistický okrsok č. 11 urbanistický okrsok č. 11 (80 kB)
12. Regulatívy územného rozvoja 12 urbanistický okrsok č. 12 urbanistický okrsok č. 12 (80 kB)
13. Regulatívy územného rozvoja 13 urbanistický okrsok č. 13 urbanistický okrsok č. 13 (80 kB)
14. Regulatívy územného rozvoja 14 urbanistický okrsok č. 14 urbanistický okrsok č. 14 (85 kB)
15. Regulatívy územného rozvoja 15 urbanistický okrsok č. 15 urbanistický okrsok č. 15 (85 kB)
16. Regulatívy územného rozvoja 16 urbanistický okrsok č. 16 urbanistický okrsok č. 16 (81 kB)
17. Regulatívy územného rozvoja 17 urbanistický okrsok č. 17 urbanistický okrsok č. 17 (78 kB)
18. Regulatívy územného rozvoja 18 urbanistický okrsok č. 18 urbanistický okrsok č. 18 (90 kB)
19. Regulatívy územného rozvoja 19 urbanistický okrsok č. 19 urbanistický okrsok č. 19 (95 kB)
20. Regulatívy územného rozvoja 20 urbanistický okrsok č. 20 urbanistický okrsok č. 20 (78 kB)
21. Regulatívy územného rozvoja 21 urbanistický okrsok č. 21 urbanistický okrsok č. 21 (102 kB)
22. Regulatívy územného rozvoja 22 urbanistický okrsok č. 22 urbanistický okrsok č. 22 (96 kB)
23. Regulatívy územného rozvoja 23 urbanistický okrsok č. 23 urbanistický okrsok č. 23 (100 kB)
24. Celková schéma schéma rozloženia okrskov

súvisiace projekty