titulna > ČASTI PROJEKTU - majetok mesta > aktuálne ponuky

aktuálne ponuky


aktuálne ponuky na predaj a prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku
P.č. Názov oznamu Dátum zverejnenia Oznam Výsledok
41. Ponukové konanie na odpredaj hnuteľného majetku mesta - osobný automobil Volvo S60 (nové) 8.11.2011 oznam  
40. Ponukové konanie na odpredaj hnuteľného majetku mesta - osobný automobil Volvo S60 26.9.2011 oznam výsledok
39. Prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 1/2011 2.2.2011 oznam  
38. PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 1/NP/2011 21.1.2011 oznam výsledok
37. Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľného majetku mesta č. 2/2011 12.1.2011 oznam  
36. Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku mesta č. 1/2011 12.1.2011 oznam  
35. Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 5.1.2011 oznam  
34. Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku č. 9/2010 10.12.2010 oznam výsledok
33. Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 8/2010 10.12.2010 oznam výsledok
32. PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 8/NP/2010 8.12.2010 oznam  
31. Ponukové konanie na odpredaj hnuteľného majetku mesta 28.10.2010 oznam  
30. Ponukové konanie na odpredaj hnuteľného majetku mesta 22.10.2010 oznam  
29. PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 7/NP/2010 19.10.2010 oznam výsledok
28. Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 8/2010 20.9.2010 oznam výsledok
27. Ponukové konanie na odpredaj hnuteľného majetku mesta 17.9.2010 oznam  
26. PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 6/NP/2010 31.8.2010 oznam výsledok
25. Ponukové konanie na odpredaj hnuteľného majetku mesta 5.8.2010 oznam  
24. PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 5/NP/2010 1.7.2010 oznam výsledok
23. Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 7/2010 25.6.2010 oznam výsledok
22. PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 4/NP/2010 18.5.2010 oznam výsledok
21. Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 6/2010 12.5.2010 oznam výsledok
20. PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 3/NP/2010 12.4.2010 oznam výsledok
19. PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 2/NP/2010 4.3.2010 oznam
18. Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky vo vlastníctve Mesta Martin č. 5/2010 24.2.2010 oznam výsledok
17. Súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta formou priameho predaja č. 4/2010 12.2.2010 oznam výsledok
16. Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 3/2010 29.1.2010 oznam výsledok
15. PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU 19.1.2010 oznam výsledok
14. Súťaž na prenechanie majetku mesta do dočasného užívania č. 2/2010 13.1.2010 oznam výsledok
13. Súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta formou priameho predaja č. 1/2010 13.1.2010 oznam výsledok
12. Súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta formou priameho predaja č. 7/2009 25.11.2009 oznam výsledok
11. PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU 25.11.2009 oznam výsledok
10. Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 6/2009 20.11.2009 oznam výsledok
9. Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 5/2009 20.11.2009 oznam výsledok
8. Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 4/2009 20.11.2009 oznam výsledok
7. Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 3/2009 20.11.2009 oznam výsledok
6. Zápis zo zasadania komisie na vyhodnotenie žiadostí na priamy prenájom nebytových priestorov 16.11.2009 oznam  
5. Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 2/2009 9.10.2009 oznam výsledok
4. Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 1/2009 9.10.2009 oznam výsledok
3. INFORMÁCIA O VÝSLEDKOCH KONANIA NA PRIAMY PRENÁJOM POZEMKU VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN 6.10.2009 oznam  
2. INFORMÁCIA O VÝSLEDKOCH KONANIA NA PRIAMY PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN 5.10.2009 oznam  
1. PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU 29.9.2009 oznam