titulna > ČASTI PROJEKTU - rozpočet > investičné akcie

investičné akcie


plán investičnej činnosti

Predložený zoznam v členení na projektové práce, realizáciu a podľa mestských častí bol spracovaný na základe zoznamu predprojektovej a projektovej prípravy investičných akcií na rok 2009, požiadaviek VMČ a poslancov do plánu na rok 2010 a nasledujúce obdobia ako i požiadaviek občanov evidovaných v priebehu roka.