titulna > ČASTI PROJEKTU - voľné miesta > archív

archív


archív výberových konaní
  Výberové konanie na pracovné miesto Dátum vyhlásenia Oznam
37. výberové konanie na riaditeľov MŠ, ZŠ a CVČ 03.04.2009 vyhlásenie
36. pomocný projektový manažér PPP projektov 09.02.2009 vyhlásenie
35. referent poplatkov, kuchár v Klube dôchodcov 08.01.2009 vyhlásenie
34. vedúci oddelenia strategického rozvoja a zahraničných vzťahov 11.12.2008 vyhlásenie
33. referent personálnej práce, výchovy a vzdelávania 10.12.2008 vyhlásenie
32. referent pre riadenie dopravy a mostného hospodárstva, pokladník 09.12.2008 vyhlásenie
31. referent pre cestovný ruch a rozvoj podnikania, referent pre kultúru, referent personálnej práce, výchovy a vzdelávania 07.10.2008 vyhlásenie
30. administratívny referent 26.09.2008 vyhlásenie
29. referent prevádzky a údržby mestských komunikácií, správca mestských komunikácií, referent pre parkovanie a rozkopávky 20.08.2008 vyhlásenie
28. materská škola, P. O. Hviezdoslava 17 08.07.2008 vyhlásenie
27. matrikárka (matrikár) 25.06.2008 vyhlásenie
26. referent personálnej práce, výchovy a vzdelávania, softwarový a hardwarový technik, vedúci matričného úradu, referent mestskej stavebnej správy, referent investičnej činnosti pre prípravu a uskutočňovanie stavieb 12.05.2008 vyhlásenie
25. právnik 18.04.2008 vyhlásenie
24. referent pre riadenie dopravy a mostného hospodárstva 20.03.2008 vyhlásenie
23. opatrovateľ, referent pre kultúru 27.02.2008 vyhlásenie
22. vedúci odboru komunálnych služieb 06.02.2008 vyhlásenie
21. referent - Kancelária Zdravé mesto 10.12.2007 vyhlásenie
20. správca Domova pre osamelých rodičov Slniečko 10.12.2007 vyhlásenie
19. referent pre mládež a šport 06.12.2007 vyhlásenie
18. referent pre stratégiu a regionálny rozvoj 03.12.2007 vyhlásenie
17. referent prípravy stavieb 28.11.2007 vyhlásenie
16. hovorca 28.11.2007 vyhlásenie
15. referent pre riadenie dopravy a mostného hospodárstva 01.11.2007 vyhlásenie
14. Mgr. Iveta Šugárová, PaedDr. Branislav Kohút, RNDr. Milan Nemček, PhDr. Katarína Boďová 11.09.2007 vyhlásenie
13. pomocný projektový manažér 10.09.2007 vyhlásenie
12. právnik, referent pre riadenie dopravy a mostného hospodárstva, referent životného prostredia pre odpady a verejné osvetlenie, referent prípravy stavieb, referent pre verejné obstarávanie, referent personálnej práce, výchovy a vzdelávania 27.08.2007 vyhlásenie
11. vedúci oddelenia strategického rozvoja a zahraničných vzťahov 03.08.2007 vyhlásenie
10. pomocný projektový manažér 02.08.2007 vyhlásenie
9. vedúci organizačno-právneho odbo 02.08.2007 vyhlásenie
8. vedúci odboru evidenčných a správnych služieb 02.08.2007 vyhlásenie
7. vedúci odboru spoločenských služieb 02.08.2007 vyhlásenie
6. referent mestskej stavebnej správy 23.05.2007 vyhlásenie
5. vedúci investičného oddelenia 23.05.2007 vyhlásenie
4. právnik 23.05.2007 vyhlásenie
3. riaditeľa príspevkovej organizácie Mesta Martin Správa športových zariadení mesta Martin 21.05.2007 vyhlásenie
2. riaditeľ rozpočtovej organizácie Mesta Martin - Útvar hlavného architekta mesta Martin 25.04.2007 vyhlásenie
1. náčelník Mestskej polície v Martine 31.01.2007 vyhlásenie