titulna > ČASTI PROJEKTU - voľné miesta > aktuálne

aktuálne


aktuálne výberové konania
  Výberové konanie na pracovné miesto Dátum vyhl. Oznam Dátum uskutočn. výber. konania Výpis zo zápisnice výber. konania Úspešný uchádzač 1. miesto
50. referent pre elektronické a printové médiá 23.01.2014 vyhlásenie 05.02.2014 súb. PDF 125kB viď zápisnica
49. administratívny referent 21.12.2014 vyhlásenie 23.1.2014 súb. PDF 125kB viď zápisnica
48. referent pre elektronické a printové média 3.1.2014 vyhlásenie 22.1.2014 súb. PDF 120kB viď zápisnica
47. referent stavebného úradu 10.12.2013 vyhlásenie 9.1.2014 súb. PDF 126kB viď zápisnica
46. referent materiálno technického zabezpečenia 19.11.2013 vyhlásenie 10.12.2013 súb. PDF 122kB viď zápisnica
45. referent špeciálneho stavebného úradu 14.10.2013 vyhlásenie 11.11.2013 súb. PDF 124kB viď zápisnica
44. príslušník priameho výkonu služby 26.08.2013 vyhlásenie 18.09.2013 súb. PDF 166kB viď zápisnica
43. vedúci stavebného úradu a ŠFRB 08.04.2013 vyhlásenie 23.04.2013 súb. PDF 210kB viď zápisnica
42. asistent terénneho sociálneho pracovníka 22.01.2013 vyhlásenie 12.02.2013 súb. PDF 123kB viď zápisnica
41. správca zariadenia núdzového bývania „Slniečko“ a nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu 12.11.2012 vyhlásenie 19.12.2012 súb. PDF 111kB viď zápisnica
40. referent pre marketing a event managment 24.10.2012 vyhlásenie 12.11.2012 súb. PDF 108kB viď zápisnica
39. referent majetku 12.10.2012 vyhlásenie 30.10.2012 súb. PDF 115kB viď zápisnica
38. príslušník priameho výkonu služby – štyri voľné pracovné miesta 23.8.2012 vyhlásenie 13.9.2012 súb. PDF 168kB viď zápisnica
37. referent materiálno technického zabezpečenia 23.8.2012 vyhlásenie 11.9.2012 súb. PDF 121kB viď zápisnica
36. referent majetku 14.8.2012 vyhlásenie 6.9.2012 súb. PDF 74kB viď zápisnica
35. vedúci odboru komunálnych služieb 3.7.2012 vyhlásenie 25.7.2012 súb. PDF 50kB viď zápisnica
34. referent prípravy stavieb 12.6.2012 vyhlásenie 27.6.2012 súb. PDF 273kB viď zápisnica
33. terénny sociálny pracovník a asistent terénneho sociálneho pracovníka 24.4.2012 vyhlásenie 17.5.2012 súb. PDF 120kB viď zápisnica
32. referent pre elektronické a printové média 9.12.2011 vyhlásenie 20.12.2011 súb. PDF 121kB Mgr. Jana Kovalčíková
31. referent prepravnej služby 6.10.2011 vyhlásenie 25.10.2011 súb. PDF 109kB Mgr. Martina Havaldová
30. referent pre verejné obstarávanie 6.9.2011   zrušené súb. PDF 144kB  
29. referent pre cestovný ruch TIK 13.7.2011 vyhlásenie 4.8.2011 súb. PDF 398kB Mgr. Ján Morháč
28. právnik 3.6.2011 vyhlásenie 17.8.2011 súb. PDF 75kB Mgr. Monika Pĺžová
27. referent sociálnej pomoci 3.6.2011 vyhlásenie 22.6.2011 súb. PDF 165kB Bc. Zuzana Mádelová
26. hlavný inžinier mesta 17.2.2011 vyhlásenie 11.3.2011 súb. PDF 150kB Ing. Vladimír Povoda
25. vedúci oddelenia mestskej stavebnej správy a ŠFRB 15.2.2011 vyhlásenie 28.2.2011 súb. PDF 183kB Ing.arch. Pavol Jarab
24. asistentka prednostu a zástupcu primátora 20.12.2010 vyhlásenie 29.12.2010 súb. PDF 64kB žiadny
23. správca útulku 9.11.2010 vyhlásenie 6.12.2010    
22. správca útulku 7.10.2010 vyhlásenie 27.10.2010    
21. Voľba hlavného kontrolóra mesta Martin 21.9.2010 vyhlásenie 25.11.2010 uznesenie č.152/10 Ing. Dušan Laššák
20. riaditeľ CVČ Kamarát 23.8.2010 vyhlásenie žiadosti do 10.9.2010    
19. vedenie pokladne/referent finančného oddelenia - MATRA, n.o. 9.8.2010 vyhlásenie žiadosti do 26.8.2010    
18. sekretariát riaditeľa/vedenie personálnej agendy - MATRA, n.o. 9.8.2010 vyhlásenie žiadosti do 26.8.2010    
17. riaditeľ CVČ Kamarát 1.7.2010 vyhlásenie žiadosti do 22.7.2010   žiadny
16. vedúci oddelenia pozemkov 3.6.2010 vyhlásenie 30.6.2010 súb. PDF 92kB Ing. Zuzana Mlynčeková
15. referent technického oddelenia v organizácii Matra, n.o. 4.5.2010 vyhlásenie 17.5.2010 súb. PDF 72kB Ivan Ščúr
14. referent pre cestovný ruch a rozvoj podnikania 4.5.2010 vyhlásenie 26.5.2010 súb. PDF 66kB Ing. Dana Miškusová
13. referent pre životné prostredie a dopravu 24.3.2010 vyhlásenie 13.4.2010 súb. PDF 67kB Ing. Havalda Ján
12. účtovníčka - Matra,n.o. 17.3.2010 vyhlásenie   súb. PDF 72kB Ing. Zdenka Velická
11. referent pre životné prostredie a dopravu 11.12.2009 vyhlásenie 29.12.2009 súb. PDF 69kB Ing. Jaroslav Rusnák
10. referent parkovísk a mostného hospodárstva 11.12.2009 vyhlásenie 29.12.2009 súb. PDF 68kB Ing. Branislav Bella
9. riaditeľ MŠ 6.11.2009 vyhlásenie      
8. účtovníčka SVB pre organizáciu Matra, n.o. 29.10.2009 vyhlásenie   súb. PDF 72kB Dana Štefanovičová
7. riaditelia ZŠ a MŠ 29.10.2009 vyhlásenie      
6. splnomocnenec pre etiku 5.10.2009 vyhlásenie 20.10.2009 súb. PDF 59kB Mgr. Miroslava Ftorková
5. energetik - MATRA, n.o. 7.9.2009 vyhlásenie 22.9.2009 súb. PDF 72kB Ing. Andrea Dujavová
4. referent sociálnej pomoci 22.7.2009 vyhlásenie 19.9.2009 súb. PDF 75kB Mgr. Katarína Fúčelová
3. kultúrny manažér - M'ART'IN - centrum kultúry 3.7.2009 vyhlásenie 17.7.2009    
2. vedúci odboru evidenčných a správnych služieb 07.05.2009 vyhlásenie 5.6.2009 súb. PDF 69kB Ing. Ján Zajac
1. splnomocnenec pre etiku 07.05.2009 vyhlásenie 29.5.2009 súb. PDF 59kB Mgr. Jaroslav Repák